Činky

Činky sú život a táto stránka je o činkách.

Kukaj na túto činku, je veľká

Aj tu je činka, tá je malá

Tu je závažie, toto závažie sa dáva na činky