Nedeľa, 1. máj 2016
ÚIPŠ, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 tel. +421-2-692 95 111

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

| Verzia pre tlač |
Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3

Zrkadlové projekty
Cieľ: Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130083
Cieľ: Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130013


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EU


Nové informácie
 V prípade vzniknutých zmien pri Identifikačných údajoch o škole, zriaďovateľovi, riaditeľovi školy alebo frekventantovi, je škola povinná v zmysle Zmluvy o zabezpečení vzdelávania oznámiť túto skutočnosť do 3 pracovných dní na ÚIPŠ. K tomuto účelu je určený formulár OZNÁMENIE O ZMENE ÚDAJOV", ktorý nájdete na odkaze:

http://www.modernizaciavzdelavania.sk/SpecialDocuments/SpecialDocuments.aspx .

Formulár si stiahnite, vyplňte, v prípade potreby doplňte tabuľku, nepotrebné vymažte a ako prílohu odošlite e-mailom. Základné školy na adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. a stredné školy na e-mailovú adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . V predmete správy uveďte: projektové číslo školy - oznámenie o zmene údajov. Školy budú následne informované o ďalšom postupe.

7. Relácie Euroškolstvo


Projekty sú v súlade:
-
so zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. schváleným NR SR dňa 22. mája 2008 a na neho nadväzujúcimi vyhláškami,
-
so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt:
Základné školy Základné školy Základné školy Základné školy
Soňa Vašinová Ing. Rudolf Csaplár Erika Sabová Mgr.art. Mária Pospíšilová
administratívna a technická zamestnankyňa, asistentka finanačnej manažérky
administratívny a technický zamestnanec administratívna a technická zamestnankyňa administratívna a technická zamestnankyňa
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
telefón: 02/6929 5305 telefón: 02/6929 5303 telefón: 02/6929 5311 telefón:02/6925 5317
 
Posledná úprava ( Pondelok, 16. máj 2011 )