Nedeľa, 7. február 2016
ÚIPŠ, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 tel. +421-2-692 95 111

mládež a spoločnosť 1/09

| Verzia pre tlač |

OBSAH

 

ÚVAHY, PROBLÉMY

Kaščák, O.: Mladosť a generačné vzťahy z pohľadu sociálnej a kultúrnej antropológie

Emmerová, I.: Poruchy správania žiakov základných a stredných škôl  - ich etiológia a riešenie

Prunner, P.: Komparativní analýza patologického hráčství z aspektu pohlaví

 

Z VÝSKUMU

Lenčo, P. – Gallo, O.: Voľný čas mládeže a jej aktívna účasť na živote spoločnosti

Pétiová, M.: Problematika sociálno-patologických javov na základných a stredných školách z  pohľadu pedagógov

Brutovská, G. – Roháč, P.: Uplatnenie absolventov denného štúdia odboru andragogika Prešovskej univerzity Filozofickej fakulty na trhu práce

 

INFORMÁCIE

Macháček, L.: Mladí občania Slovenska a ich participácia na voľbách do Európskeho parlamentu

Štefančík, R.: Konferencia „Mládež ako faktor sociálnych zmien“

Chovaniaková, D.: Rakúsky inštitút pre výskum mládeže (OJI)

 

RECENZIE

Chovaniaková, D.: Ich war dort, also, ich weis dass dort alles geordnet ist…(R. Kozmová)

Čambáliková, M: Sociálne partnerstvo: inštitúcia, stratéga, vízia (S. Dončevová)

Labáth, V.: Východiská resocializácie porúch správania  (A. Škoviera)

Kováč, L.: Prírodopis komunizmu. Anatómia jednej utópie. (V. Žúborová)

Články vydané v časopise Mládež a spoločnosť v roku 2008, ročník XIV.

Posledná úprava ( Pondelok, 2. august 2010 )