Nedeľa, 25. január 2015
ÚIPŠ, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 tel. +421-2-692 95 111

Mládež a spoločnosť

| Verzia pre tlač |
MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže

vydáva:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - odbor štátnej starostlivosti o mládež
a
Ústav informácií a prognóz školstva

Adresa redakcie:
Ústav informácií a prognóz školstva
Redakčná rada Mládež a spoločnosť
Staré grunty 52
842 44 Bratislava

ISSN 1335-1109


ročník 2013

Mládež a spoločnosť 4/13
Mládež a spoločnosť 3/13
Mládež a spoločnosť 2/13
Mládež a spoločnosť 1/13

ročník 2012

Mládež a spoločnosť 4/12
Mládež a spoločnosť 3/12
Mládež a spoločnosť 2/12
Mládež a spoločnosť 1/12

ročník 2011

Mládež a spoločnosť 4/11
Mládež a spoločnosť 3/11
Mládež a spoločnosť 2/11
Mládež a spoločnosť 1/11

ročník 2010

Mládež a spoločnosť 4/10
Mládež a spoločnosť 3/10
Mládež a spoločnosť 2/10
Mládež a spoločnosť 1/10

ročník 2009

Mládež a spoločnosť 4/09
Mládež a spoločnosť 3/09
Mládež a spoločnosť 2/09
Mládež a spoločnosť 1/09

ročník 2008

Mládež a spoločnosť 4/08
Mládež a spoločnosť 3/08
Mládež a spoločnosť 2/08
Mládež a spoločnosť 1/08

ročník 2007


Mládež a spoločnosť 4/07
Mládež a spoločnosť 3/07
Mládež a spoločnosť 2/07
Mládež a spoločnosť 1/07

ročník 2006

Mládež a spoločnosť 4/06
Mládež a spoločnosť 3/06
Mládež a spoločnosť 2/06
Mládež a spoločnosť 1/06


ročník 2005

Mládež a spoločnosť 4/05
Mládež a spoločnosť 3/05
Mládež a spoločnosť 2/05
Mládež a spoločnosť 1/05
Posledná úprava ( Utorok, 20. máj 2014 )